Korte geschiedenis van het Christelijk Geloof

Wat was er voor het Christendom?

Voordat het Christelijke geloof zijn intrede deed in Europa en in Nederland, waren er verschillende soorten religies. De meeste van deze religies worden nu afgedaan als mythologische verhalen, zoals de Oudnoorse Yggdrasil, en de Germaanse, Keltische en later ook de Romeinse mythologie. De Romeinen maakten vooral de dienst uit in wat nu Nederland is. Deze vrij jonge cultuurgroep geloofde niet zozeer in de aanbidding van een God maar meer in verschillende rituelen, die ze verbonden aan de verschillende Goden zoals Jupiter, Minerva en Venus. In die tijd werd er veel onderling gevochten. Het “landje veroveren” behoorde bij het dagelijkse leven voor velen. De bezette gebieden werden gedwongen het “geloof” van de onderdrukker te accepteren. Indien dit geweigerd werd, kon men rekenen op verbanning, marteling en zelfs de doodstraf.

Wanneer is het Christendom in Nederland ontstaan?

Heel veel mensen veronderstellen ten onrechte dat het Christelijke geloof is begonnen op het moment dat de in deze religie belangrijke hoofdpersoon, Jezus Christus, werd geboren. Wanneer je vraagt hoe dat dan precies in zijn werk is gegaan, zullen de meeste mensen je vertellen dat de jonge Jezus al snel veel volgelingen kreeg en zijn wijze woorden en opvattingen opschreef en deze vredelievend over het land verspreidden, todat heel Europa gereformeerd was. De Kerk doet weinig moeite om dit beeld bij te stellen en dat is ook geen verrassing. De realiteit van het ontstaan van het Christelijke geloof is absoluut minder romantisch en vredelievend.

Een bloedig en wreed begin

Omstreeks de 5e eeuw na Christus vond de “Grote Volksverhuizing” plaats. Er werd hevig gevochten tussen de Romeinse, en Keltisch-Germaanse stammen en de oprukkende Franken, Saksen en de Friezen, die opruiten vanuit het zuiden. Aanvoerders van dergelijke stammen waren hun zelfverkozen koningen, die zich lieten adviseren door de rijken die de titel Bisschop, Graaf of Hertog kregen. Vooral de Bisschoppen kregen de taak om te zorgen dat de onderdanen volgzaam bleven. En om deze volgzaamheid te vergroten dienden de onderdanen hun oude geloof en rituelen te vergeten en nieuwe regels te accepteren. De oude rituelen werden verboden, oude geschriften verbrand en artefacten verwoest. Alle sporen van een eerder geloof werden weggewist. Al gauw nam het “Christendom” grote delen van Europa over, de kerkelijke leiders richtten scholen op waarin zij beslisten wat “waarheid” was en onderwezen diende te worden. In 525 n. Chr. besloot de machtigste man van die tijd, Paus Johannes I, dat zelfs de jaartelling naar het geloof aangepast diende te worden. Het veronderstelde geboortejaar van de Messias Jezus Christus werd met terugwerkende kracht het jaar 1.

Christendom van nu

Het lijkt erop dat het plan uitstekend gewerkt heeft: 40% van alle gelovigen in Europa gelooft in het Christendom. De Kerk lijkt inmiddels afgescheiden van de politiek maar niets is minder waar. Om alle rijkdommen en in beslag genomen schatten veilig te stellen, hebben de Kerkelijk leiders hun eigen, onafhankelijke Staat opgericht, het Vaticaan. Het Vaticaan is de kleinste, onafhankelijke Staat ter wereld. Hun vermogen is een geheim, maar het heeft er alle schijn van dat het ook het rijkste staatje van de wereld is.