Religie in Nederland

Je hoort vaker dat Nederland een mengelmoes is van nationaliteiten en geloven en we zijn er trots op een van de meest tolerante landen te zijn. Maar welke religies zijn er allemaal in Nederland? We geven je een kort overzicht van de belangrijkste religieuze groeperingen. De meeste statistieken zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op het laatste CBS onderzoek in 2014.

Rooms-katholiek

De rooms katholieken zijn zeker goed vertegenwoordigd in Nederland. Ze tellen 3.943.000 gelovigen die ingeschreven staan, dit is 23,3 % van de totale bevolking. Volgens de gegevens van de katholieke kerk gaan 198.000 daarvan op zondag naar de kerk, zo’n 5%. Ook wat kerken betreft, is het rooms-katholieke geloof sterk vertegenwoordigd, ze hadden in 2015 1.513 kerkgebouwen.

Protestantse Kerk in Nederland

Op 1 mei 2004 zijn de Gereformeerde kerken in Nederland gefuseerd met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Evangelisch-Lutherse Kerk. Samen zijn ze de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

PKN is met deze fusie gelijk de grootste protestantse kerk in Nederland geworden. Zij tellen 1.850.000 leden waarvan een grote hoeveelheidactief de kerk bezoekt. Er zijn 2217 protestantse kerken, waarvan de helft een monumentale status heeft. Het is wel duidelijk geworden dat de laatste jaren het ledenaantal gestaag daalt.

Islam

Hoewel de Islam zeker niet tot de grootste religie van Nederland behoort, wordt het meer en meer gevolgd. Dit komt niet alleen door islamieten uit het buitenland die zich hier vestigen, maar ook door de toename aan Nederlanders die deze religie ontdekken. Volgens de laatste onderzoeken zijn er ongeveer 900.000 islamitische gelovigen in Nederland. Er zijn geen duidelijke cijfers over het aantal moskeeën, maar er wordt geschat het er ongeveer 500 zijn die door 26% van de gelovigen wekelijks worden bezocht.

Joods

Het aantal joodse gelovigen is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog drastisch gedaald. Op het moment zijn er ongeveer 40.000 tot 50.000 joden in Nederland, zo’n 100.000 minder dan voor de oorlog. Hiervan bezoekt 9,7% wekelijks de synagoge. Er zijn twee hoofdstromingen, de Liberaal Joodse Progressieven en de Traditioneel-Joodse orthodoxen. De Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap is de grootste in ons land. Zij beheren meer dan 40 synagogen en onderhouden 350 joodse begraafplaatsen.

Hindoeïsme

Nederlanders zijn in Suriname in aanraking gekomen met het Hindoeïsme. Na de afschaffing van de slavernij werden er namelijk nieuwe werkkrachten gezocht in India. Vanuit daar zijn er ruime aantallen Hindoestaanse Surinamers na de onafhankelijkheid van 1975 naar Nederland verhuist. Op het moment zijn er volgens de Hindoe Raad Nederland 215.000 Hindoestanen in ons land verdeeld over twee stromingen, de Sanatana Dharma (75%) en de Arya Samaj (25%). In elke grote stad is er wel een tempel te vinden; in Den Haag staat zelfs de grootste van Europa.

Boeddhisme

Het boeddhisme telt in Nederland 50.000 gelovigen. De Nederlandse Boeddhistische Vriendenkring is na de Tweede Wereldoorlog ontstaan in Den Haag, zij hebben een grote rol gespeeld bij het verspreiden van de levensfilosofie in Nederland. De laatste jaren is dit echter voornamelijk het werk van de individuele boeddhistische scholen die er zijn ontstaan. Er zijn drie hoofdstromingen: het Zenboeddhisme, het Theravada-boeddhisme en het Tibetaans boeddhisme.