Religie: Heden en verleden

Ongeacht welke religie we bekijken, het geloof is met de tijd veranderd. We kunnen ons bijvoorbeeld niet meer voorstellen dat een koning vroeger aanbeden werd als zijnde god op aarde. Maar er zijn ook meer recente ontwikkelingen die de religieuze wereld en waarden hebben veranderd.

Waarom al deze veranderingen?

Het is niet zo raar dat religies veranderen. Onze wereld is continu in ontwikkeling en zo ook onze normen en waarden. De gelovigen hebben door acceptatie van nieuwe gewoontes en het afwerpen van oude de kerkelijke doctrines dermate beïnvloed dat deze sterk zijn veranderd.

Daarnaast zijn de religies vanwege hun voortdurende zoektocht naar de juiste levensweg zelf tot nieuwe inzichten gekomen. Om een voorbeeld te noemen, de rol van een vrouw binnen haar gezin is vrijwel in elke religie sterk veranderd.

Niet alle religies veranderen even snel

Uiteraard zijn niet alle religies even vatbaar voor verandering en zijn er tijdsperiodes waarin de ene religie zich sneller ontwikkelt de andere. Zo heeft het christendom tijdens de Verlichting een enorme sprong gemaakt en sinds de komst van paus Franciscus in 2013 waait er ook een wind van vernieuwing over het Vaticaan.

Zoals gezegd, niet alle religies veranderen even snel. Het boeddhisme bijvoorbeeld toont wel wat vernieuwingen, maar door de aard van deze religie blijven deze op grote schaal beperkt. Het boeddhisme heeft namelijk geen strikte algemene doctrine en is daardoor van zichzelf uit erg vatbaar voor perssonlijke en regionale interpretatie.

Een greep uit de veranderingen

We kunnen zonder een volledige studie ervan te maken, geen compleet overzicht geven van al deze veranderingen. Het zijn er teveel, zeker als we ook nog eens naar de verschillende aftakkingen van de geloven gaan kijken. We zullen het houden bij een aantal opmerkelijke ontwikkelingen.

Om te beginnen is in veel religies de rol van de vrouw sterk veranderd, zeker als we kijken naar haar rol in het gezin. Waar vroeger christelijke vrouwen vanuit de kerk verboden werden om te werken buiten het huishouden, is dat nu volkomen geaccepteerd.

Echtscheidingen zijn in bijna alle religies van oorsprong verboden of dienen in ieder geval aan strenge regels te voldoen. Deze zijn echter ondertussen in de christelijke kerk zo goed als volkomen geaccepteerd.

De toekomst van religie

Het lijkt erop dat deze vernieuwingen onvermijdelijk zijn, en de trend zal zich dan ook zeker in alle kerken voortzetten.

De katholieke kerk lijkt bijvoorbeeld toch anders te oordelen over homoseksuelen en huwelijken tussen dezen. Al is dit nog lang niet geaccepteerd, er is voor het eerst in de geschiedenis ruimte voor dialoog.

In de islam hebben we lange tijd twee groepen kunnen ontdekken, degenen voor verandering naar een moderner geloof en degenen die de islam zoals deze altijd al was willen behouden. Sinds kort is hier een derde groep bij gekomen die het oude geloof op een moderne wijze interpreteert. Hier zijn dus ook zeker veranderingen te verwachten.

Religies zijn dus zeker niet een star en doods iets, ze leven volop en staan, in meer of mindere mate, open voor veranderingen. Wil je meer te weten komen over dit interessante onderwerp? Er zijn talloze boeken en studies over te vinden.